Metsäurakointi Jaakko Pulkkinen Oy äestyskone konekylvöyksiköllä                                                                 Kuvaus Jukka Tervo


Metsäalan ammattityövoiman saatavuus on tärkeää

Kuusamolainen Hyöteikön yhteismetsä hankkii itsenäisesti tarvitsemansa metsäpalvelut tarkoituksen mukaisesti metsäalalla toimivilta metsäpalveluntuottajilta.Yhteismetsä hankkii palveluntuottajilta metsäalan palveluita mm.  Kuusamolaisilta metsuriosuuskunnilta sekä muilta kone- ja autoyrittäjiltä. Yhteismetsä kilpailuttaa ja harkitsee ostettavat palvelut. Yhteismetsän hankkimat palvelut suoritetaan etukäteen tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hyöteikön yhteismetsän toiminta tuottaa osakkaille tulevan hyödyn lisäksi mm. Koillismaalle työtä ja raaka-ainetta.

Yhteistyö alan koulujen kanssa on tärkeää.  Tulevaisuudessa tarvitaan myös ammattitaitoisia metsäalan työntekijöitä mm. taimikonhoitoihin ja metsänuudistamisiin sekä metsäkoneita ajamaan. Metsien monikäyttö tuo enenemässämäärin monipuolisia jopa uusia metsän käyttömuotoja ja ammattilaisiille töitä metsissä.

Kuusamolaiset metsuriosuuskunnat Osuuskunta Laatumehtä, Osuuskunta Biowood ja Osuuskunta Savotta tekevät Hyöteikön yhteismetsälle metsänhoitotöitä nuorenmetsänkunnostuksia, taimikonhoitoja, hakkuualan raivauksia ja istutuksia. Yhteismetsälle on tärkeää ammattityövoiman saanti ja töiden tekeminen ammattimaisesti. Hyvät ammattityöntekijöiden töiden tulokset saamme korjata edessäpäin laadukkaina metsinä yhteismetsän osakkaille. 

Hyöteikön yhteismetsä luo urakointimahdollisuuksia mm. Metsuri- ja metsäkoneyrittäjille sekä  työtä 
heillä töissä oleville työntekijöille.

Metsäkoneenkuljettaja Tomi Teeriniemi Kuusamo
ja hänen ajokkinsa John Deere 1070D
Tomi on toiminut jo kouluaikoinaan opiskellessa 
metsäkoneenkuljettajaksi Hyöteikön yhteis-
metsän hakkuilla. Hänelle näin tuttuja selkosia. 

Ota yhteyttä