Pienriista- ja karhulupa Kuusamoon 2013

Hyöteikön yhteismetsä myy hallinnoimilleen alueille myös karhunmetsästyslupia ja pienriistan metsästyslupia. Hyöteikön yhteismetsän maat ovat metsästysmaina monipuolisia. Hyöteikön yhteismetsän maat karhualueina ovat tunnetusti hyvät. Kanalintukannat  ovat edelleen Hyöteikön yhteismetsän alueella hyvällä tasolla.

Hyöteikön yhteismetsä myy muille kuin osakkaille lupia seuraavasti:

Karhunmetsästyslupa, joka on voimassa karhunmetsästyskauden alusta hirvenmetsästyskauden alkuun sikäli kun karhukiintiötä on. Mahdollisesta karhunkaadosta Hyöteikön alueille on ampujalle kaatomaksu 300 euroa kaadetulta karhuyksilöltä. Karhunmetsästysluvan hinta on 90 euroa.   Karhunmetsästyslupia ei myydä hirvenmetsästyksenajaksi. Myytyihin hirvilupiin kuuluu karhunmetsästysoikeus hirvenmetsästysalueilleen.

Lisäksi myydään pienriistan metsästyslupia metsästysvuodeksi 2013-2014. Luvan hinta määritetään myöhemmin. Metsästyslupia myy Hyöteikön yhteismetsä. Lähetämme pyydettäessä sähköpostitse kartat metsästysalueista.

Kaikkien lupien ostajien on noudatettava kaikkia metsästykseen liittyviä säännöksiä ja ohjeita. 

Kaikki metsästys tulee tapahtua metsästyslakien ja -säännösten mukaisesti sekä Hyöteikön yhteismetsän päätökset huomioiden. Yhteismetsän hoitokunta järjestää Hyöteikön yhteismetsän alueilla metsästyksen valvontaa.

Hyöteikön yhteismetsän hoitokunta
Comments