Metsästysluvat osakkaille 2021 


Hyöteikön yhteismetsä myy osakkaille pienriistan metsästyslupia 2021. Luvat oikeuttavat metsästämään säännösten mukaisesti pienriistaa poislukien hirvi .Pienriistaluvan ostanut osakas voi metsästää myös karhua em.luvalla
Osakkaan pienriistan /karhun metsästysluvan hinta on 20€ /metsästyskausi. Lupa on voimassa, kun maksu on suoritettu ja maksutietoihin on merkitty metsästävän osakkaan nimi . 
Osakkaalla ei erillistä saaliskiintiötä. 

 Mahdollisesta karhunkaadosta Hyöteikön alueille ei osakkaalta peritä kaatomaksua.  

Myytyihin hirvilupiin kuuluu karhunmetsästysoikeus ja pienriistan pyyntioikeus.
 

 


Luvan ostaminen


Osakkaiden tulee maksaa aikoessaan metsälle edellä mainitut lupamaksut ennen metsästyksen aloittamista Hyöteikön yhteismetsän tililleFI91 5194 0710 0032 81. Maksukuittiin on kirjoitettava lisätietoja kohtaan metsästäjän nimi ja metsästyslaji (pienriista ja/tai karhu). Osakkaan on huolehdittava tämän sivun mukaisesti maksun oikeellisuudesta. Maksukuittin kopio on oltava mukana metsästäessä.
 Lupa on voimassa, kun maksu on suoritettu tämän sivun mukaisesti.

Pyydettäessä saat postitse karhunmetsästys- ja pienriistanmetsästysalueiden kartat yhteismetsältä.
 Kaikki metsästys tulee tapahtua metsästyslakien ja -säännösten mukaisesti sekä Hyöteikön yhteismetsän päätökset huomioiden. 


Hoitokunta voi keskeyttää lupien myynnin kesken vuoden esimerkiksi riistakantojen koon perusteella.

Yhteismetsän hoitokunta järjestää Hyöteikön yhteismetsän alueilla metsästyksen valvontaa.

 
 
Hyöteikön yhteismetsän hoitokunta