Metsästys

Hyöteikön yhteismetsä myy hirvilupia Kuusamoon

Kuusamolainen Hyöteikön yhteismetsä myy hallinnoimilleen alueille metsästyslupia. Hirvilupia Kuusamoon Hyöteikön yhteismetsän alueelle myydään tarjousten pohjalta. Hyöteikön yhteismetsän hirviluvat ovat suuren kiinnostuksen alaisia maittemme tunnetusti hyvien hirvimaiden takia. Vuonna 2013 hoitokunta sai neuvoteltua naapurialueiden kanssa maanvaihdoista niin, että Hyöteikön yhteismetsän maat Pöytälehdosta Hoikkaan yhdistyivät yhtenäiseksi  Pöytälehdon hirvenmetsästysalueeksi ja näin Hyöteikön yhteismetsän mailla on entistäkin paremmat hirvenmetsästykselliset olot ja yhtenäisemmät alueet. 


Pienriistan ja karhunmetsästys luvat myydään näiden sivujen mukaisesti.Hyöteikön yhteismetsän maat ovat metsästysmaina monipuolisia. 

Hirvimäärät ovat Pohjois- Suomalaisittain korkeat. Hyöteikön yhteismetsän maat karhualueina ovat tunnetusti hyvät. 

Kanalintukannat  ovat olleet viime vuosina Hyöteikön yhteismetsän alueella hyvät.Yhteismetsässä on alueittain laavuja myös metsästäjien käytettäväksi.