Metsäkanalinnutkin voivat aiheuttaa metsätuhojaHirvimäärät ovat edelleen metsätalouden  kannalta melkoinen riski. Hirvien talvehtimisalueilla hirvien vaikutus kasvatettavan puuston tekniselle laadulle tuo ylimääräistä taloudellista menetystä metsänomistajalle ja hirvikanta aiheuttaa kehittyvissä taimikoissa vahinkoja.

Hyöteikön yhteismetsän metsistä on suuri osa nuoria kehittyviä tulevaisuuden metsiä. Hyöteikön yhteismetsä on huolestunut paikallisen ylisuuren hirvikannan aiheuttamista talvisista metsävahingoista. Hirvikannan säätelyn perusteet tulisi perustua tosiasioihin ja ottaa enenemässä määrin huomioon paikallinen metsätaloudelle aiheutuvat taimikkotuhot ja niiden ennaltaehkäisy.

Kuusamolaisen Hyöteikön yhteismetsän toiminnan tavoitteena on harjoittaa tuottavaa monimuotoista kestävää metsätaloutta ja muita yhteismetsään liittyviä toimintoja osakaskunnan hyväksi.

Yhteismetsä mahdollistaa myös virkistysarvoja osakkaille sekä pyrkii tuottamaan hyötyä osakaskunnalle ja  lisäämään yhteismetsän arvoa tulevassa.