Mikä on yhteismetsä?

Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsän osakaskunta hallitsee yhteismetsän aluetta. Osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.Yhteismetsät ovat yksityismaita, eikä niillä ole mitään julkisoikeudellista luonnetta tai velvoitteita. Yhteismetsä päättää toiminnastaan itsenäisesti yhteismetsälain ja ohjesäännön mukaisesti.Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensisijaisesti kestävän metsätalouden
harjoittamiseen. Sillä tarkoitetaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Yhteismetsä päättää, mitä kestävän metsätalouden osa-aluetta mitenkin he painottavat yhteismetsän toiminnassa. Yhteismetsää voidaan lisäksi käyttää erilaisiin tarkoituksiin, jos se on tarkoituksenmukaista.

Yhteismetsän metsien käytön pohjana on metsäsuunnitelma ja toimintasuunnitelma.

Yhteismetsän käytännön asioita hoitaa yhteismetsän osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsijamies.

 Yhteismetsän osakaskunta antaa isoimmat suuntaviivat toiminnalle. 

Osakaskunnan kokous valitsee hoitokunnan jäsenet tai toimitsijamiehen. Yhteismetsän
hoitokunnan jäseniä voivat olla tavalliset ajattelevat ihmiset, jotka pyrkivät parhaansa mukaan tuomaan lisähyötyjä osakaskunnan omaisuuden hoitoon hoitokuntatyössä. Hoitokunta päättää useimmista käytännön asioista yhteismetsän ohjesäännön perusteella.

Hoitokunnan jäsenet yhdessä muodostavat hoitokunnan.  Hoitokunnassa päätökset tehdään enemmistö periaatteella. Hoitokunta tiedottaa hoitokuntana hoitokunnan asioista.

Yhteismetsään voi liittyä uusia osakkaita, jolloin liittyjälle annetaan tiluksiaan vastaava osuus koko yhteismetsään. Yhteismetsä voi ostaa lisämaata myös tavallisella kiinteistökaupalla. Yhteismetsän osakaskunta voi omistaa  metsäkiinteistöjä, joita ei ole liitetty yhteismetsään. 
Alisivut (1): b